Did@c-clic
CATALUNYA
INFANTIL
PRIMÀRIA
SECUNDÀRIA
BATXILLERAT

Educació Artística


Llengua i Literatura
Llengua 3-4 Closqui
Llengua 4-5 Buc
Llengua 5-6 Piula
Llengua Pal 3-4 Closqui
Llengua Pal 4-5 Buc
Llengua Pal 5-6 Piula

Matemàtiques
Aprenc amb les xifres 3 i 4
Aprenc amb les xifres 4 i 5
Aprenc amb les xifres 5 i 6

Medi Natural, Social i Cultural


Anglès


Experiències
Experiències 3-4
Experiències 4-5
Experiències 5-6

Grafomotricitat
Grafomotricitat 3-4
Grafomotricitat 4-5
Grafomotricitat 5-6

Educació Artística
La Musa 3 i 4
Musa 1 y 2
Musa 3 y 4
Musa 5 y 6
Música 1 y 2
Música 3 y 4
Música 5 y 6

Educació Visual i Plàstica
Plàstica 1 i 2
Plàstica 3 i 4
Plàstica 5 i 6

Llengua Castellana i Literatura
Canoa 3 i 4
Canoa 5 i 6
Lengua 1 i 2
Lengua 3 i 4
Lengua 5 i 6
Letra 1 y 2
Letra 3 y 4
Letra 5 y 6
Zapín 1 i 2
Zapín 3 i 4
Zapín 5 i 6

Llengua i Literatura
Bufi 1 i 2
Bufi 3 i 4
Bufi 5 i 6
Mega 1 i 2
Mega 3 i 4
Mega 5 i 6

Matemàtiques
Bufi 5 i 6
Matemàtiques 1 i 2
Matemàtiques 3 i 4
Matemàtiques 5 i 6
Xifra 1 i 2
Xifra 3 i 4
Xifra 5 i 6

Medi Natural, Social i Cultural
Medi Natural 1 i 2
Medi Natural 3 i 4
Medi Natural 5 i 6
Medi Social 1 i 2
Medi Social 3 i 4
Medi Social 5 i 6
Terra 1 i 2 Medi Natural
Terra 1 i 2 Medi Social
Terra 3 i 4 Medi Natural
Terra 3 i 4 Medi Social
Terra 5 i 6 Medi Natural
Terra 5 i 6 Medi Social
World 1 i 2 Medi Natural
World 1 i 2 Medi Social
World 3 i 4 Medi Natural
World 3 i 4 Medi Social

Anglès
Dreamland 3 i 4

Educació Física


Ciències de la Naturalesa
Ecos 1
Ecos 2
Entorn 3

Ciències Socials
Marca 1
Marca 2
Marca 3
Marca 4

Física i Química
Heli 3
Heli 4

Llengua Castellana i Literatura
Mensaje 1
Mensaje 2
Mensaje 3
Mensaje 4

Llengua i Literatura
Xat 1
Xat 2
Xat 3
Xat 4

Matemàtiques
Delta 1
Delta 2
Delta 3
Delta 4

Música
Allegro 1-2
Allegro 3 - Història de la Música
Faristol 1-2

Cultura Clàssica
Olimp

Dibuix Tècnic
Arc 1
Arc 2

Filosofia
Tesi 1
Tesi 2

Física i Química
Àtom 1
Àtom 2
Forces 1
Forces 2

Francès
Francofolie 1
Francofolie 2

Geografia
Xarxes

Història de l´Art
Ars
Visualart

Història del Món Contemporani
Perspectiva

Llatí
Civis 1
Civis 2

Llengua Castellana i Literatura
Letras 1
Letras 2

Llengua i Literatura
Càlam 1
Càlam 2

Matemàtiques
Epsilon 1
Sigma 1
Sigma 2

Grec
Delos 1
Delos 2

Història
Horitzó